V podstate malo ísť o komentár, no nakoniec sa to pretiahlo na spot. Pri pohľade na súčasnú stránku mesta Malacky  som mal pocit, že som sa vrátil desať rokov v čase.

Mám rád graficky pekne spracované stránky, ktoré sú reprezentatívne a skutočne odrážajú tvár moderného a dynamického mesta akým Malacky sú. Bohužiaľ vizuálne tomu súčasný stav nezodpovedá. Na druhú stranu je to kompenzované obsahovou stránkou. Ľudia si web očividne obľúbili a snažia sa aj touto cestou z mestom komunikovať. Pozitívom je, že cezeň majú aj spätnú väzbu, čo je veľmi podstatné. Bohužiaľ stránka je veľmi jednoduchá a málo interaktívna, o nejakej prístupnosti nemôže byť ani reč – to nehovorím po použití frejmomv atď. Preto ma veľmi potešilo, keď sa na webe objavila výzva  na redizajn internetovej stránky mesta. Nejde len o „redizajn“ ale nasadenie CMS a tvorbu grafiky. To, že mesto nemá záujem len o zmenu pozadia na stránke, ale vybudovanie portálu je dostatočne vysvetlené v podmienkach požiadavky (PDF)  na webe. Oprávnené subjekty, ale aj fyzické osoby s potrebnými skúsenosťami a referenciami sa mohli prihlásiť do súťaže do 28. 2. 2008 (do 10.00 h). Následne som nesledoval, čo sa okolo výberu deje a mám pocit, že nejaké ďalšie informácie ani neboli publikované. 26. máj 2008 bola publikovaná správa Internetová stránka v novom šate  v ktorej sa okrem iného spomína:

Ponuku na redizajn internetovej stránky predložilo päť záujemcov. Komisia na základe zvolených kritérií vybrala dodávateľa – spoločnosť OXIDE, s.r.o. Cena za vykonanie diela je 87.822 Sk (vrátane DPH). V záujme transparentnosti nakladania s verejnými prostriedkami sa samospráva a dodávateľ dohodli, že cena diela nie je predmetom obchodného tajomstva. Pozoruhodné je, že priamym tvorcom novej podoby oficiálnej webovej stránky mesta bude 17- ročný študent Gymnázia v Malackách Daniel Krakovský.

Správa ma samozrejme potešila a kedže ma webové technológie a dizajn zaujíma začal som sa o spoločnosť zaujímať. Posudzovať portfólio  nebudem, nakoľko je to osobná vec každého človeka nakoľko vyhovieť sa každému nedá. Môj subjektívny názor je ale taký, že sa mi nepáči. Na druhú stranu firmný web je spracovaný celkom pekne. Po chvíľke vyhľadávania sa okrem portfólia dá nájsť aj niekoľko zaujímavých informácii, napríklad že Daniel Krakovský na booom.sk  uvádza klamlivý vek 21 rokov, čím samozrejme porušuje pravidlá používania tejto služby. Netreba spájať súkromý a pracovný profil, ale nakoľko aj tu prezentuje zamestnávateľa tak sa k nemu hlási. Tak isto ma pobavilo, citujem:

Nie, technikom mesta Malacky vážne nie som, som CEO jednej reklamnej agentúry, ktorá nemá s mestom nič spoločné, až na sídlo firmy.

Túto vetu spomenul v knihe návštev mesta Malacky 27. 03. 2008. Očividne niekto nepozná pravý význam spojenia Chief executive officer. Označovať tak niekoho kto riadi spoločnosť o dvoch ľudoch mi príde trápne. A skôr to kazí imidž spoločnosti ba priam zosmiešňuje.  Nejde o malý webík ale projekt, kde vyhotoviteľ bude na očiach. Je dôležité čo o sebe hovorí a ako sa prezentuje. Aj to všetko o ňom hovorí. Obyvatelia Malaciek a nielen oni budú určite pozorne sledovať ako bude finálny web vyzerať a či budú splnené všetky požiadavky. A je to vidieť aj v komentároch k oznamu. Doteraz nebol zverejnený víťazný návrh a ani návrhy ostatných zadávateľov. Publikovaná bude až finálna podoba webu v júny. Dúfam, že Malacky budú mať konečne web aký si zaslúžia a splní všetky ich očakávania.