Pokiaľ sa o programovanie zaujímate na úrovni metodológie a nie len, že sekáte kód ako Baťa cvičky, tak ste sa určite stretli s menom Kent Beck. Ten na začiatku so svojim tímom zadefinoval niečo čo sa volá extrémne programovanie. Spájaný je aj s ďalšími pojmami ako agilné metódy, návrhový vzor a pod. Kent aktuálne pracuje pre Facebook.

3X

Počas minulého roka publikoval niečo čo pomenoval Product Development Triathlon a útržkovo to popísal na svojom Facebooku. No metóda má neoficiálny názov 3X - Explore, Expand and Extract. Pod triple X vás asi napadne všeličo. V mojom materinskom jazyku som sa čo to je 3X nedozvedel, takže skúsim improvizovať.

Aj keď je triatlon individuálny šport a skladá sa z troch disciplín, konkrétne: plávanie, cyklistika a beh, tak vo finále je dôležitý celkový výsledok. Metóda 3X funguje podobne – pozrime sa na jej jednotlivé časti, ktoré tvoria krivku tejto medódy.

Explore/Expand/Extract

Explore

Prieskum – toto je research a vývoj samotného produktu často krát formou experimentu. Tu ešte nie je možné predpovedať úspech či neúspech. Je to mimoriadne dynamické obdobie plné zmien s tým, že výsledok čo sa týka kvality nie je podstatný. Veci sa menia často a rýchlo, to je úplne prirodzene pre aktuálne trendy vývoja. Zároveň tu má čo hľadať aj šťastie, ktoré vás posunie k ďalšiemu kroku.

Expand

Expanzia, rast alebo aj zväčšenie – ak ste našli to najlepšie, tak rýchlo s tým na trh. Nemyslite na pridávanie funkcií, ale na core vlastnosť produktu a na tej pracujte. Riešte len nevyhnutné problémy, ale venujte sa čo najväčšiemu zásahu na trhu.

Extract

Vyťaženie alebo ešte viac sa mi páči vydolovanie. Máte už úspešný produkt, ktorý trh zaujal. V tejto fáze je čas riešiť čo s ním. Je jasné, čo je problém a aké je jeho riešenie. Až teraz prichádzajú otázky ako optimalizovať náklady, pridávať funkcie a pod. Toto všetko je už merateľné a predvídateľné.

Celé je to o tom, že ak si v prvej fáze spravíte mega prieskum, to ešte neznamená, že vytvoríte úžasný produkt. Čiže, aby ste vedeli kedy experimentovať, kedy rásť a focusnuť sa na najhlavnejšie veci a kedy je čas sa nadýchnuť, zapracovať ďalšie funkcie a pod.

Osobne mi metóda 3X príde veľmi zaujímavá a praktická, nakoľko umožňuje inovovať aj na trhoch, ktoré sú možno veľmi vyrovnané. Nakoľko inovácia je v saturovanom prostredí často jediná konkurenčná výhoda. Aj keď by sa mohlo zdať, že ide len o softvérové produkty, tak to platí všade. Prečo by inak mali pracie prostriedky či zubné pasty stále dokonalejšie a účinnejšie technológie.

Ak sa chcete dozvedieť viac určite si pozrite aj video priamo s prezentáciou Kenta Becka.