Asi každý viete čo si môžete predstaviť pod pojmom dátové centrum. V ideálnom prípade je to priestor, ktorý spĺňa nejaké štandardy bezpečnosti. Má nejaké možnosti napájania a sieťovej konektivity a vo finále je v ňom umiestená infraštruktúra v podobe serverov, storage a sieťových prvkov. V menej ideálnom to môže byť pár serverov niekde v miestnosti pre upratovačky, či starý tower pod stolom na IT oddelení.

Málo kto keď začína nový projekt môže na jeho začiatku presne povedať, čo bude potrebovať a odhadnúť jeho úspešnosť. Náklady do vlastnej infraštruktúry teda môžu byť pomerne veľkou neznámou. Tu vás možno napadne hneď cloud, ako kúzelná odpoveď. Čiastočne to môže byť pravda, ale treba sa na to pozrieť cez optiku čísiel najmä ak ide naozaj o niečo kde je dilema ísť do vlastného DC.

Tu na pomoc prichádza softvérovo definované dátové centrum, alebo software-defined data center (SDDC). Asi by sa hodilo povedať čo to softvérovo definované dátové centrum. Ide o riešenie, kedy je možné pristupovať k jeho zdrojom ako k službe (as-a-service).

Pre to aby niečo takéto mohlo vzniknúť dala dobrý základ virtualizácia. Tá umožnila vyťažit z hardvéru maximum, priniesla efektivitu, stabilitu a neraz aj optimalizáciu nákladov. SDDC je niečo takéto, ale aj nad ďalšími časťami infraštruktúry – primárne teda aj na úložisku a sieťovom stacku. To opäť umožňuje z hardvéru vyťažiť maximum, oddeliť ho od softvéru a pár klikmi si nadefinovať čo potrebujete. Setupy, ktoré by ste si museli inak stavať len pre vás na vašich „krabičkách“.

Zo strategického a dlhodobého pohľadu ide o jednak najefektívnejšie riešenie a jednak postaviť vlastné datacentrum je luxus (ak si nefičíte na dotáciách z EÚ). Gartner predpovedá, že v roku 2020 budú firmy väčšinu výpočtového výkonu nakupovať vo forme IaaS a PaaS.

Úplne nový rozmer, ale prináša možnosť pristupovať k zdrojom dátového centra cez API. Spolu s ním prichádza automatizácia a možnosť používať metódy typu DevOps. A dobrou správou je, že toto všetko už nie je vec jediného hráča na trhu ale ide o prístup na ktorý prechádzajú aj open-source projekty a tým sa stáva dostupnejším. Ale o tom možno niekedy inokedy.