Napriek tomu, že pod linuxom existuje celkom slušná zbierka rôznych prehliadačov formátu PDF (Portable Document Format) niekedy príde vhod pracovať sním priamo v Acrobat Reader od Adobe. Keďže Acrobat Reader je neslobodný softvér, ale šírený zdarma je možné si ho nainštalovať dodatočne z repozitárov Medibuntu (Multimedia, Entertainment & Distractions In Ubuntu) – postup je nasledovný:

  • pridanie gpg kľúča wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add - , samozrejme pokiaľ už Medibuntu máte vo vašom zozname tak túto časť môžete vynechať
  • pridanie nového repozitára
  • sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/gutsy.list -O /etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list
  • update zoznamu sudo apt-get update
  • nasleduje inštalácia samotného Acrobat Readera a pluginu pre Firefox sudo apt-get install acroread mozilla-acroread acroread-plugins
  • po ukončení inštalácie nájdete program v menu Office, pri prvom spustení budete zobrazená na potvrdenie užívateľská licencia