Občas sa mi stáva, že keď diskutujem s niekym mimo obchod chvíľu trvá než si ujasníme výpočet obchodnej marže. Ako je to teda správne?

Obchodná marža je rozdiel medzi nákupnou cenou tovaru a jeho predajnou cenou. Predstavuje percentuálny podiel, ktorým obchod zvyšuje cenu tovaru pri jeho predaji, aby dosiahol zisk. Obchodná marža zohľadňuje náklady na prevádzku obchodu, marketing, skladovanie, personál a ďalšie súvisiace náklady.

Vzorec na výpočet obchodnej marže je:

Obchodná marža = (Predajná cena - Nákupná cena) / Predajná cena * 100

Kde:

 • "Predajná cena" je cena, za ktorú obchod predáva tovar zákazníkom.
 • "Nákupná cena" je cena, za ktorú obchod zakúpil tovar od dodávateľa.

Napríklad, ak obchod kúpi tovar od dodávateľa za 50 EUR a predá ho zákazníkom za 80 EUR, výpočet obchodnej marže je nasledovný:

Obchodná marža = (80 EUR - 50 EUR) / 80 EUR * 100

Obchodná marža = 37,5 %

Ešte pre zjednodušenie. Výpočet marže je pomer medzi ziskom (Predajná cena mínus Nákupná cena) a predajnou cenou. Formálne je možné ho vyjadriť nasledujúcim vzorcom:

Marža = (Zisk / Predajná cena) * 100

Príklady priemernej marže

 • Elektronika a spotrebná elektronika: 10-20%
 • Oblečenie a móda: 40-60%
 • Nábytok a domáce vybavenie: 30-50%
 • Reštaurácie a stravovacie služby: 5-15%
 • Kozmetika a krása: 50-70%
 • Farmaceutický priemysel: 20-30%
 • Šperky a hodinky: 25-40%
 • Kníhkupectvá a vydavateľstvá: 10-25%
 • Počítačové a softvérové služby: 20-40%
 • Stavebný materiál a vybavenie: 15-25%
 • Záhradnícke centrá: 30-50%
 • Športové potreby a zariadenia: 20-40%
 • Optiky a očná optika: 40-60%
 • Elektrické spotrebiče: 10-20%
 • Obchod s alkoholickými nápojmi: 20-40%

Tieto hodnoty marže sú len približné a môžu sa líšiť v rôznych regiónoch a konkrétnych obchodoch.