Študenti z Vojenskej akadémie vo Varšave (tím ARMED - ARMy Engineers and Developers) vyhrali súťaž Imagine Cup ktorú organizuje Microsoft, konkrétne je poľskú verziu. Ich aplikácia SAPER ma pomôcť detekovať výbušniny, konkrétne míny. Pre detekciu používa kompas, ktorý meria zmenu magnetického poľa okolo míny. Používa aj 3D mápy (Bing) pre ich nahlásenie, prípadne analýzu či je dané územie nebzpečné.

Do súťaže sa prihlásilo 4 a pol tisíca študentov informatiky. Druhé miesto získala aplikácia pre epileptikov, ktorá ma monitorovať ich zdravotný stav. Myslím, že oba nápady sú skvelé.