Výraz blog sa u nás celkom slušne udomácnil, tak isto sa často spomína aj pojem blogosféra (z anglického výrazu blogosphere). Najjdenoduchšou poučkou je, že blogosféra sa skladá s blogov.

Tento pojem je celkom presne zaznamenaný – uzrel svetlo sveta 10. septembra 1999 a jeho autorom je Brad L. Graham. Pôvodne bol tento pojem braný ako vtip, no média sa ho chytili a nakoniec sa udomácnil.

Každý blog sa dá dať do nejakej skupiny, alebo ak chceme škatuľky. Blogosféra môže byť braná napríklad z pohľadu média na ktorom je vydávaná (známe blog.sme.sk), zameraním (politika, hobby a pod.) alebo sa hovorí o neja ako o celku. Napríklad slovenská blogosféra.

Môže ju tvoriť aj samotný bloger – ako príklad uvediem tzv. blogroll čo je najčastejšie stĺpček s linkami na podobne zameraných blogerov. U nich nájdete zhruba podbný – vytvorili si vlastnú blogosféru.

Blogosféra sa nemusí týkať výhradne “veľkých” blogov, je aplikovateľná napríklad aj na mikroblogy ako Twitter. Existujú sociálne siete a služby, ktoré sa snažia blogosféru monitorovať, vydávajú k nej rôzne štúdie a štatistiky. Najznámejšou takouto služnou je asi Technorati. Príkladom čo može spájať blogerov sú rôzne agregátory, ktoré sú neraz zamerané na nejakú podskupinu blogosféry.

U nás sa často hovorí o budúcnosti a smerovaní blogosféry. Blogy stále vznikaju, je čoraz jednoduchšie si ich založiť a celkom slušný úspech zažíva aj mikroblogovanie – už spomínaný Twitter.