ClamAV ako populárne antivírusové open source riešenie bolo koncom novembra vydané vo verzii 1.0. Ide o obľúbený engine pre mailové a iné systémy na detekciu trojanov, vírusov a ďalšieho malware.

Aj keď je ClamAV open source za vývojom a smerovaním stojí od roku 2013 Cisco Talos, kedy Cisco odkúpilo pôvodnú spoločnosť stojacu za vývojom.

ClamAV vo verzii 1.0 LTS má plánovanú podporu na najmenej 3 roky, čiže minimálne do novembra 2025.