Mozilla Firefox je veľmi flexibilný a a dobre konfigurovateľný webový prehliadač. Pri riešení rôznych problémov je dobé o ňom mať čo najviac informácii a Firefox ich rád poskytne. Stačí namiesto URL zadať tie správne parametre, tu je krátky prehľad niektorých z nich:

  • about: - zobrazí informácie o programe, copyright, verziu atď.
  • about:config - konfiguračná konzola, ktorá ponúka možnosti veľmi detailného nastavenia
  • about:cache - zobrazí informácie o obsadení pamäte
  • about:buildconfig - zobrazí parametre s akými bol Firefox skompilovaný
  • about:plugins - detailné informácie o pluginoch, ktoré prehliadač používa
  • about:credits - na záver menší Easter egg, ktorý zobrazí mená všetkých testerov a vývojárov podieľajúcich sa na tomto produkte