Na Spread Firefox sa objavilo oznámenie , že bolo stiahnutých viac ako 200 miliónov kópii prehliadača Firefox. Stalo sa tak posledný deň minulého mesiaca. Do tohto čísla boli zarátané stiahnutia verzie 1.0 a 1.5, aktuálna verzia Firefoxu je momentálne 1.5.0.5. No a práce na finálnej „dvojke“ vrcholia. Prvých sto miliónov stiahnutí bolo dosiahnutých do septembra 2005, čiže dvojnásobný nárast za necelý rok je určite úctihodný a svedčí o obľúbenosti tohto najlepšieho prehliadača. Gratulujem!