Od dnes spustil Google v svojom Gmaily POP3 a SMTP prístup pre všetkých uživateľov. Osobne to príš nevyužijem, skorej by som privítal IMAP. Na Gmail behám kôli jeho webovému rozhraniu, lebo v ňom je jeho sila. Ako nastaviť klienta:

POP3 Server – požaduje SSL:
pop.gmail.com
Použiť SSL: Áno
Port: 995

SMTP Server – požaduje TLS:
smtp.gmail.com
použiť autentifikáciu: Áno
Použiť STARTTLS: Áno
Port: 465 alebo 587
  • Ak by ste mali problém v Gmail help centre nájdete kompletný postup na konfiguráciu týchto klientov:
  • Outlook Express, Outlook 2002, Outlook 2003 (a starší) (Windows a Mac)
  • Entourage 2004, Entourage X
  • Eudora 5.1 (a vyššía) (Sponsored & Paid Mode, Light Mode)
  • Netscape Mail 7.x, 6.2, 4.5, 4.6, 4.7
  • Apple Mail
  • Mozilla 1.7
  • Thunderbird 0.x