Myslím, že najmä v roku 2003, keď Microsoft uvoľnil Windows Small Business Server s rovnakým rokom v názve bol najväčší boom alternatívnych riešení postavených na open-source. Microsoft na to išiel celkom chytro a než prišli cloud služby mala takmer každá firma niekde v sklade tower s týmto riešením. A myslím, že nejaké by sa našli aj dnes.

Alternatíva bola väčšinou vyskladaná z voľne dostupných aplikácii na posielanie pošty, rozšírená o webmail, nejaké proxy a intranet. Bohužiaľ väčšina riešení stále pochádza z tohto obdobia. Aplikácie sa ale posunuli ďalej a bolo teda otázkou času kto opäť open-source takto pozliepa a spravý nejaký bundle. A mailcow mailserver suite robí presne toto.

Základom je Postfix a Dovecot, Spamassassin a ClamAV na boj s nešvarom. K tomu ale fešné webové GUI napísané v PHP, možnosť použiť Apache alebo Nginx a MySQL alebo MariaDB ako backend preň. No a k tomu hit tohto roku v podobe Let’s Encrypt SSL certifikátov zdarma.

Ako webmail je možné použiť buď Roundcube alebo SOGo. Ja som siahol po druhej možnosti, čím sa funkcionalita rozšírila o kalendár (ak zdieľaný), ActiveSync pre jednoduchšiu konfiguráciu mobilných zariadení, dobre nastaviteľné Vacation a celkovo dosť príjemné užívateľské rozhranie.

Ešte by som sa vrátil k mailcow web UI, ktoré umožňuje vytvárať domény (každá môže mať svojho administrátora), aliasy a samotné kontá. K nim je možne nastavovať kvóty pre celú doménu, alebo užívateľa. Nechýbajú ani jednoduché štatistiky k mailom.

Konfigurácia SPAM filtra

Správa domén, kont a aliasov

Inštalácia je pomerne jednoduchá, stačí naklonovať repozitár, nastaviť doménu a súčasti, ktoré sa majú nainštalovať a spustiť samotný inštalačný skript.

mkdir ~/build ; cd ~/build
wget -O - https://github.com/andryyy/mailcow/archive/v0.14.tar.gz | tar xfz -
cd mailcow-*

Aktuálna funkčná verzia je 0.14 a ako operačný systém sa odporúča Debian 8, no ja som to testoval na Ubuntu 16.04 a všetko bolo plne funkčné.

Je nutné mať dobre nastavené DNS a funkčný FQDN, ktorý treba nakonfigurovať v súbore

nano mailcow.config

a následne už stačí len ./install.sh a sledovať samotný inštalačný proces. Pre viac informácii odporúčam GitHub samotného projektu.