Export databázy:

~ mysqldump -u username -ppassword database_name > file.sql

kde ostáva len zameniť username, password, database_name a file.sql podľa vašich parametrov. V prípade, že chceme exportovať všetky databázy (zálohovať) , použijeme aj parameter --all-databases.

Import databázy:

~ mysql -u username -ppassword database_name < file.sql

Pri importe (obnove) databázy obdobne vyplníme všetky potrebné údaje. Toto je len mikro návod typu copy-and-paste, prehľad ďalších parametrov nájdete v man mysql a man mysqldump.