Import/export MySQL databázy

Export databázy: ~ mysqldump -u username -ppassword database_name > file.sql kde ostáva len zameniť username, password, database_name a file.sql podľa vašich parametrov. V prípade, že chceme exportovať všetky databázy (zálohovať) , použijeme aj parameter --all-databases. Import databázy: »