Cacti je veľmi šikovný a obľúbený open-source monitorovací nástroj používajúci RRDtool. Vyniká svojou jednoduchosťou a webovým rozhraním. Keďže je napísaný v PHP a používa SQL databázu je multiplatformový.

Inštalácia na Ubuntu je veľmi jednoduchá. Najprv samotný web server (Apache) a MySQL.

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 apache2 mysql-server

Teraz samotné Cacti

sudo apt-get install cacti-spine

Budete vyzvaní k nastaveniu databázy pre Cacti. Po úspešnej inštalácii stačí otvoriť váš obľúbený prehliadač a zamieriť na http://localhost/cactilocalhost nahraďte IP vášho servera. Spustí sa krátky wizard s konfiguráciou. Následne sa môžete prihlásiť ako užívateľ admin s heslom admin. V ďalšom okne si ho môžete zmeniť. Môžete začať monitorovať.

Občas sa stane, že grafy sú prázdne – to je vtedy ak neboli vygenerované. Stačí sa nastaviť do ConsoleData Sources a vybrať konkrétny zdroj. Pri ňom zapnúť Data Source Debug a jeho výpis skopírovať a vložiť do shellu. Môže ísť o niečo takéto:

/usr/bin/rrdtool create \
/var/lib/cacti/rra/localhost_load_1min_5.rrd \
--step 300  \
DS:load_1min:GAUGE:600:0:500 \
DS:load_5min:GAUGE:600:0:500 \
DS:load_15min:GAUGE:600:0:500 \
RRA:AVERAGE:0.5:1:600 \
RRA:AVERAGE:0.5:6:700 \
RRA:AVERAGE:0.5:24:775 \
RRA:AVERAGE:0.5:288:797 \
RRA:MAX:0.5:1:600 \
RRA:MAX:0.5:6:700 \
RRA:MAX:0.5:24:775 \
RRA:MAX:0.5:288:797 

Prípadne ešte zmeniť vlastníka súborov, v mojom prípade je to www-data a príkaz je sudo chown -R www-data:www-data /var/lib/cacti/rra/. Oplatí sa čítať aj čo je v logoch /var/log/cacti.