Inštalácia Cacti na Ubuntu

Cacti je veľmi šikovný a obľúbený open-source monitorovací nástroj používajúci RRDtool. Vyniká svojou jednoduchosťou a webovým rozhraním. Keďže je napísaný v PHP a používa SQL databázu je multiplatformový. Inštalácia na Ubuntu je veľmi jednoduchá. Najprv samotný web server (Apache) »