Krátky návod ako nainštalovať niekoľko Mac like fontov pod Ubuntu cez shell, konkrétne ide o tieto:

  • AppleGaramond
  • Aquabase
  • LITHOGRL
  • Lucida Grande
  • Lucida Mac
  • lucon
  • MacGrand

V prvom rade treba fonty stiahnuť

wget http://ubuntu-debs.googlecode.com/files/macfonts.tar.gz

rozbaliť a skopírovať na požadované miesto

tar zxvf macfonts.tar.gz
sudo mv macfonts /usr/share/fonts/
sudo fc-cache -f -v

Teraz sú fonty nainštalované a je len na vás ako ich použijete.