typografia

15 článkov

Zaoberá sa problematikou grafickej úpravy dokumentov s použitím vhodných rezov písma a usporiadania znakov a odsekov vo vhodnej, pre čitateľa zrozumiteľnej a esteticky akceptovateľnej forme

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist