CNCF Technical Oversight Committee (TOC) hlasovalo za prijatie Istio ako CNCF projektu. Žiadosť bola podaná v apríli a bolo jej teda vyhovené.

Istio je open source service mesh. A v súčasnosti na prvej priečke čo sa týka používania a obľúbenosti vo svojej kategórii. Vývoj začal v roku 2016 a odvtedy projekt ušiel obrovský kus cesty. Verzia 1.0 bola uvoľnená v roku 2018, čo naštartovalo ešte väčšiu adopciu. Za rok 2019 bolo Istio štvrtý najrýchlejšie rastúci projekt na GitHube.

Istio funguje nad softvérom a projektami ako Kubernetes, Envoy, gRPC, Prometheus, ktoré sú súčasťou cloud native rodiny. Okrem komerčného nasadenia ho používa napríklad aj vláda US pre federálne projekty.

Pod krídlami CNCF si Istio môže zachovať svoju neutralitu, transparentnosť a otvorenosť.