Vlog


Sleduj ma


Twitter


Joe - môj najobľúbenejší konzolový editor

Myslím, že v editore ako je VI by každý mal vedieť otvoriť, editovať a uložiť nejaký ten súbor. Keďže sú systémy na ktorých nič iné ako VI nieje tak som bol dávno nútený tiež sa sním naučiť troška pracovať. Nehovorím, že je zlý. Len mi nikdy nesedela jeho filozofia. Navyše, 85 percent času strávim v grafickom prostredí a tam v mojom prípade kraľuje skvelý JEdit. Keď už treba niečo editovať tak pre terminál som si obľúbil Joe-ho. Joe je malý, rýchly a hlavne jednoduchý konzolový editor. Myslím, že netreba ho väčšine užívateľov operačného systému linux predstavovať. Takže tí skúsenejší môžu preskočiť a začiatočníci aspoň zistia, že aj niečo iné pre konzolu VI či Emacs.

Takže ak ste nejakým spôsobom si tento editor nainštalovali (nachádza sa vo väčšine distribúcii), môžete ho spustiť príkazom joe alebo joe nazov_subora. Ako prvé pri spustení editora odporúčam prezrieť s nápovedu. Tú získate klávesovou skratkou Ctrl+K H.

Tu je popis základných operácii v editore:

Ctrl + B – posunie kurzor doľava

Ctrl + F – posunie kurzor doprava

Ctrl + P – posunie kurzor nahor

Ctrl + N – posunie kurzor nadol

Ctrl + K F – vyhľadávanie

Ctrl + L – vyhľadať ďalšie

Ctrl + U – presun na predchádzajúcu stranu

Ctrl + V – presun na nasledujúcu stranu

Ctrl + A – presun na začiatok riadka

Ctrl + E – presun na koniec riadka

Ctrl + K U – presun na začiatok súboru

Ctrl + K V – presun na koniec súboru

Ctrl + K L – presun na riadok číslo

Ctrl + K B – začiatok bloku

Ctrl + K K – koniec bloku

Ctrl + K M – presun bloku

Ctrl + K C – kopírovanie bloku

Ctrl + K W – uloží blok do súboru

Ctrl + K Y – vymaže bloku

Ctrl + K / – filter

Ctrl + D – vymaže znak napravo od kurzora

Ctrl + Y – vymaže celý riadok

Ctrl + W – vymaže slovo napravo od kurzora

Ctrl + O – vymaže slovo naľavo od kurzora

Ctrl + J – vymaže všetko od kurzora napravo po koniec riadka

Ctrl + _ – undo

Ctrl + K J – reformat

Ctrl + K A – centrovanie riadka

Ctrl + T – nastavenia editora

Ctrl + R – refresh Ctrl + K X – uloženie a ukončenie

Ctrl + C – zrušenie

Ctrl + K E – editácia ďalšieho súboru

Ctrl + K D – uloženie súboru Konfigurácia editora umožňuje si ho troška prispôsobiť obrazu svojmu. Môžete napríklad zapnúť číslovanie riadkov, zalamovanie textu na konci riadku, miesto kam sa ukladá dočasná záloha a podobne. Joe sa dá prepnúť do režimu HEX editora. Veľkým plusom je podpora hightlightingu. Troška pokročilejšou možnosťou je otvorenie ďalšieho okna a to kombináciou kláves Ctrl + K O.

Medzi oknami sa potom prepíname Ctrl + K N. Podrobnejšie informácie nájdete v nápovede.


Mohli by vás zaujímať aj tieto články

IBM kupuje Red Hat za 34 miliárd dolárov

Toto asi čakal málo kto a podľa vyjadrení zamestnancov asi tí najmenej. Spoločnosť International Business Machines Corporation (IBM) oznámila, že sa d

Weekly #21

Technológie A guide and tool for cracking ssh known_hosts files with hashcat Linux - The beginning of the end The Low Hanging Fruit of Web Performance

Stručná história aplikačných kontajnerov | VLOG #33

Myslíte si, že aplikačné kontajnery tu sú len posledné roky? Že Docker bol prvou technológiou? Preletíme si spolu históriu kontajnerov od 70. rokov a

Publikované 16.01.2006
TOPlist TOPlist