Vlog


Sleduj ma


Twitter


Joe - môj najobľúbenejší konzolový editor

Myslím, že v editore ako je VI by každý mal vedieť otvoriť, editovať a uložiť nejaký ten súbor. Keďže sú systémy na ktorých nič iné ako VI nieje tak som bol dávno nútený tiež sa sním naučiť troška pracovať. Nehovorím, že je zlý. Len mi nikdy nesedela jeho filozofia. Navyše, 85 percent času strávim v grafickom prostredí a tam v mojom prípade kraľuje skvelý JEdit. Keď už treba niečo editovať tak pre terminál som si obľúbil Joe-ho. Joe je malý, rýchly a hlavne jednoduchý konzolový editor. Myslím, že netreba ho väčšine užívateľov operačného systému linux predstavovať. Takže tí skúsenejší môžu preskočiť a začiatočníci aspoň zistia, že aj niečo iné pre konzolu VI či Emacs.

Takže ak ste nejakým spôsobom si tento editor nainštalovali (nachádza sa vo väčšine distribúcii), môžete ho spustiť príkazom joe alebo joe nazov_subora. Ako prvé pri spustení editora odporúčam prezrieť s nápovedu. Tú získate klávesovou skratkou Ctrl+K H.

Tu je popis základných operácii v editore:

Ctrl + B – posunie kurzor doľava

Ctrl + F – posunie kurzor doprava

Ctrl + P – posunie kurzor nahor

Ctrl + N – posunie kurzor nadol

Ctrl + K F – vyhľadávanie

Ctrl + L – vyhľadať ďalšie

Ctrl + U – presun na predchádzajúcu stranu

Ctrl + V – presun na nasledujúcu stranu

Ctrl + A – presun na začiatok riadka

Ctrl + E – presun na koniec riadka

Ctrl + K U – presun na začiatok súboru

Ctrl + K V – presun na koniec súboru

Ctrl + K L – presun na riadok číslo

Ctrl + K B – začiatok bloku

Ctrl + K K – koniec bloku

Ctrl + K M – presun bloku

Ctrl + K C – kopírovanie bloku

Ctrl + K W – uloží blok do súboru

Ctrl + K Y – vymaže bloku

Ctrl + K / – filter

Ctrl + D – vymaže znak napravo od kurzora

Ctrl + Y – vymaže celý riadok

Ctrl + W – vymaže slovo napravo od kurzora

Ctrl + O – vymaže slovo naľavo od kurzora

Ctrl + J – vymaže všetko od kurzora napravo po koniec riadka

Ctrl + _ – undo

Ctrl + K J – reformat

Ctrl + K A – centrovanie riadka

Ctrl + T – nastavenia editora

Ctrl + R – refresh Ctrl + K X – uloženie a ukončenie

Ctrl + C – zrušenie

Ctrl + K E – editácia ďalšieho súboru

Ctrl + K D – uloženie súboru Konfigurácia editora umožňuje si ho troška prispôsobiť obrazu svojmu. Môžete napríklad zapnúť číslovanie riadkov, zalamovanie textu na konci riadku, miesto kam sa ukladá dočasná záloha a podobne. Joe sa dá prepnúť do režimu HEX editora. Veľkým plusom je podpora hightlightingu. Troška pokročilejšou možnosťou je otvorenie ďalšieho okna a to kombináciou kláves Ctrl + K O.

Medzi oknami sa potom prepíname Ctrl + K N. Podrobnejšie informácie nájdete v nápovede.


Mohli by vás zaujímať aj tieto články

Pridanie SWAP súbora na Ubuntu 20.04 LTS

Swap je priestor na disku do ktorého si systém začne ukladať dáta, keď je plná RAM. Samozrejme už toto je indikácia, že operačnej pamäte potrebujete v

Inštalácia Node.js 16 na Ubuntu 20.04 LTS

Node.js 10, ktoré má serverová edícia Ubuntu 20.04 LTS ako defaultnú verziu vo svojich repozitároch (sudo apt info nodejs) je od konca apríla 2021 neu

Microsoft kúpil tvorcu Flatcar Container Linux

Koncom apríla spoločnosť Kinvolk, ktorá je tvorcom distribúcie Flatcar Container Linux bola odkúpená Microsoftom. Flatcar Container Linux sa profitova

Publikované 16.01.2006

Zdieľaj článok

TOPlist TOPlist