Koncom minulého týždňa sa objavila správa o faktúre pre obec Pohorelá. Samotnú zápletku nebudem opakovať – môžete si ju prečítať v predchádzajúcom článku. Čo sa medzičasom na oboch stranách barikád urodilo? Článok je priebežne aktualizovaný o nové informácie. Najnovšie su nižšie.

Inšpektorka SOZA spísala so starostom obce aj záznam o kontrole, v ktorom sa uvádza, že kontrola prebehla bez problémov, čo starosta obce potvrdil svojím podpisom bez akejkoľvek výhrady

Riaditeľ SOZA: Heľpa nie je váš problém SOZA si vypočula spev pod oknami, Repčík v budove nebol