Výnimoční sú v poradí treťou knihou z pera kanadského spisovateľa a žurnalistu, u mňa druhou ktorú som od neho čítal. Tou prvou bola klasika s názvom Bod zlomu. Neskrývam, že kniha sa mi mimoriadne páčila a zanechala vo mne veľký dojem. Bolo pochopiteľné, že mám chuť prečítať si aj ďalšie knihy tohto autora.

Výnimoční sú zbierkou niekoľkých príbehov úspešných ľudí. Hrdinami týchto príbehov sú športovci, právnici ale aj bežní študenti. Ľudia u ktorých je zvykom hovoriť, že svoj úspech dosiahli svojou prácou a talentom. Jednoducho, že pozíciu na ktorú sa vypracovali majú vydretú.

Gladwell sa v tejto knihe snaží dokázať, že to nemusí byť až tak pravda a za svoj úspechu môžu viac niektorým veciam v pozadí ako svojmu talentu. Gladwell  v knihe Výnimoční sa nielenže pohráva s myšlienkami, že viac ako talent zaváži váš pôvod či kedy ste sa narodili – on na tom priamo trvá. Podľa neho dokonca aj rodinné zázemie vytvára príležitosť pre úspech jedinca, ktoré je dôležitejšie ako jeho kvality.

Prvý príbeh hovorí o tom, prečo sú niektorý športovci úspešnejší – respektíve majú lepšie podmienky pre začiatok kariéry. Tu odkazuje na dátumy narodenia športovcov, ktoré sú kľúčové pre ich zaradenie a výber. Ako paralelu pridáva porovnanie zo študentami, keď tí čo boli do školy daný neskôr majú výhodu – jednoducho sú vyvinutejší.

Druhý príbeh hovorí o pravidle 10 000 hodín – vlastne ide o príbehy takých ľudí ako Bill Gates či The Beatles. O tom, že než dosiahli svoj vrchol mali za sebou presne taký počet odprogramovaných či odohraných hodín. Celkom zaujímavé pravidlo.

Ďalšie dve kapitoly popisujú géniov. Najmä z pohľadu ich sociálneho postavenia a rodinného zázemia. Hovoria o tom, prečo získali židia v USA také silné postavenie. Ale hlavne o využití príležitosti. Práve Príležitosť sa nazýva prvá časť knihy – tá druhá nesie názov Dedičstvo.

Nájdete tu príbeh z Kentucky, kde v niektorých rodinách bola česť na prvom mieste a bežne pre ňu zomierali aj celé generácie. Veľmi zaujímavý príbeh z prostredia letectva – presnejšie leteckých katastrof. Áno aj za množstvo leteckých katastrof môže etika a neschopnosť vzdorovať autoritám. Ďalší príbeh je až z Ázie a hovorí o výborných predpokladoch aziatov dosahovať v matematike skvelé výsledky. Posledný príbeh pari jednej zvláštnej škole, študenti v nej dosahujú nadpriemerné výsledky a pritom ide o najchudobnejších žiakov.

Epilóg Výnimočních napísal autor. Malcolm Gladwell v ňom hovorí o svojich predkoch – má jamajsko-anglické korene. Kniha sa veľmi dobre číta, no jej obsah mi príde nevyvážený – striedajú sa lepšie a horšie príbehy, nudnejšie zo zaujímavejšími. To je ale pochopiteľne subjektívny názor. Kritici  Gladwell-a hlavne oponujú, že príbehy si prekrúca podľa svojich predstáv a vypichuje z nich len to čo mu vyhovuje. Nech je to akokoľvek práve knihy mu priniesli zaradenie medzi 100 najvýznamejších ľudí podľa Time. Knihu kúpite v online knihkupectve Gorila.sk.