Microsoft novinku predstavuje Azure DevOps predstavuje evolúcie pre Visual Studio Team Services (VSTS). Ide o komplexný balík služieb podľa DevOps metodológie dodávaný s 99.9 % SLA a 24×7 podporov.

Skladá sa z týchto súčastí:

  • Azure Pipelines - CI/CD, ktoré funguje s akýmkoľvek jazykom a platformou
  • Azure Boards - dashboardy pre trackovanie práce pomocou Kanbanu pre tím, backlog a pod.
  • Azure Artifacts - manažment balíčkov pre Maven, npm a NuGet
  • Azure Repos - privátne Git repozitáre
  • Azure Test Plans - riešenie pre testy

wide

On-premise riešenie je dostupné v podobe Team Foundation Server (TFS).

Služby Azure DevOps sú dostupné pre open-source projekty zdarma, team do 5 užívateľov je tak isto zdarma. Pri väčších teamoch začína cena na 30 dolároch za používateľa. Zvlášť sú spoplatnené Azure Pipelines.