Swap je priestor na disku do ktorého si systém začne ukladať dáta, keď je plná RAM. Samozrejme už toto je indikácia, že operačnej pamäte potrebujete viacej. Dokonca veľa aplikácii používanie swap partície alebo súboru neodporúča. Príkladom môže byť Kubernetes.

Treba mať na pamäti, že predsa len disk je výrazne pomalejšia pamäť ako tá operačná. Aj preto ju málokedy vidíte na virtuálnych serveroch. V niektorých prípadoch, ale môže ísť o možnosť ako čiastočne boostnuť výkon než bude RAM navýšená.

Ukážeme si ako vytvoriť swap súbor v Ubuntu 20.04 LTS a nastaviť ho ako prezistentný. Pre konfiguráciu budeme potrebovať práva na úrovni root-a.

Aký veľký súbor ale budeme potrebovať? To práve závisí od veľkosti RAM:

  • OS s menej ako 2 GB RAM = dvojnásobné množstvo RAM
  • OS s 2 až 8 GB RAM = rovnaká veľkosť ako množstvo RAM
  • OS s viac ako 8 GB RAM = minimálne 4 GB

Veľkosť RAM zistíte príkazom free -g, kde kapacita bude v gigabajtoch. Či sa už swap používa vám napovie rovnaký príkaz, alebo swapon --show. V mojom prípade ideme vytvoriť 2 GB súbor.

sudo fallocate -l 2G /swap

Nastavíme práva len na čítanie pre vlastníka.

sudo chmod 600 /swap

Vytvoríme/naformátujeme swap v súbore.

sudo mkswap /swap

Aktivujeme swap.

sudo swapon /swap

Skontrolujeme nastavenie.

swapon --show

Ak chcete swap nastaviť ako perzistentný, teda že bude dostupný aj po reštarte operačného systému, tak je nutné do súboru /etc/fstab riadok

/swap swap swap defaults 0 0

V prípade, že swap a teda aj súbor už nebudete potrebovať je nutné najprv ho vypnúť príkazom sudo swapoff -v /swap, odstrániť ho zo súbora fstab a nakoniec zmazať príkazom sudo rm /swap.