Solomon Hykes, ktorý dal svetu Docker a tým sa zmenil spôsob ako sú vyvíjané a doručované aplikácie sa hlási s novým projektom. Docker, ako spoločnosť si za ten čas odkedy Solomon stiahol z vedenia prešla všeličím. Koncom marca Docker uzavrel Series C financovanie v hodnote 105 miliónov dolárov.

Začiatkom apríla Solomon predstavil Dagger, ktorý založil spolu s ľuďmi z Dockeru. Dagger sa zameriava na CI/CD pipelines – čiže jednu z najdôležitejších, ale aj najotravnejších častí DevOps.

Nejde o ďalšiu CI/CD platformu, ale skôr ďalšiu vrstvu nad tým, čo už existuje resp. čo už používate. Takto vytvorené pipelines sú prenositeľné, alebo sa môžete inšpirovať od ďalších ľudí, ktorí ich publikovali do Dagger Universe.

Dagger má byť dostupný ako open-source, rovnako ako tomu je pri Dockeri. Zároveň bude existovať komečná cloud verzia. To, že investori projektu veria potvrdzuje Series A financovanie v hodnote 20 miliónov dolárov, ktorému predchádzalo pre-seed v hodnote 10 miliónov. Samozrejme dôležité bude ako príjmu Dagger používatelia a či je naozaj tým správnym riešením.