Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za minulý kalendárny rok je činnosť ktorú zo srdca nenávidím. Pokiaľ máte jedného zamestnávateľa a žiadne vedľajšie príjmy tak takúto činnosť za vás väčšinou vykoná on. Ak do tejto kategórie nespadáte a priznanie ste zatiaľ nepodali tak je najvyšší čas. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2007 je do 31.marca 2008. Pre fyzickú osobu, ktorá je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov sú k dispozícii dva druhy daňových priznaní: typ A – je určené pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov a typ B - je určené pre daňovníkov, ktorí majú príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy) a nie sú oslobodené od dane.

Vyplnenie tlačív nieje zrovna bezbolestné, mne s vypĺňaním výborne pomohol softvér od firmy Kros, ktorý zvláda oba typy tlačív a je k dispozícii zdarma. Celkom obsiahlu recenziu tohto programu priniesol inet.sk