Spoločnosť F5, ktorá stojí za webserverom NGINX preň oznámila Technology Preview s integráciou QUIC a HTTP/3. Znamená to prípravu na príchod nového štandardu aj pre tento server.

HTTP/2 tu je už 5 rokov a berieme ho skoro ako štandard, no nie všetok webový traffic sa naň presunul. Z pohľadu výkonu pri ňom je najviac revolučné spracovávanie viacerých HTTP požiadaviek naraz.

HTTP/3 je postavený na transportnom protokole QUIC, ktorý namiesto TCP používa UDP. QUIC má priniesť ešte väčší výkon, dostupnosť a a bezpečnosť. Dôvodom je povinnosť používania TLS, ktorý napríklad striktne HTTP/2 nevyžaduje ale výrobcovia prehliadačov na ňom trvajú.

Treba ale povedať, že QUIC je v štádiu návrhu a momentálne je možné testovať ho a dávať spätnú väzbu.

Na strane klienta sa pri použití HTTP/3 nič nemení pri zadávaní URL, podpora v prehliadačoch ako Google Chrome a Mozilla Firefox je už od minulého roka. Treba ju ale povoliť manuálne.

Ale späť k NGINX – bol spustený repozitár s experimentálnou podporou QUIC+HTTP/3. Ako modul http_v3_module si môžete otestovať na quic.nginx.org.