PC Mark 2004 a test notebookuOd tohoto testu som neočakával žiadne super prekvapivé výsledky, ale prečo to nevyskúšať. Pre spustenie komplexného testovacieho nástroja PC Mark 2004 free (Futuremark) budete potrebovať, okrem jeho inštalačky aj Windows Media Encoder 9 Series (9,6MB) a DirectX 9c (36MB). Oba produkty nájdete na stránkach spoločnosti Microsoft a sú samozrejme voľne dostupné. Keď máme všetko potrebné nainštalovené stačí spustiť test. Vo free verzii sa toho príliš ponastavovať nedá a taktiež výsledky jednotlivých testov niesu príliš komplexné. Zajímavé pre porovnanie je však celkové číslo. Ja som s mojim-už postarším notebookom dosiahol 1 732 PCMarks. Užitočné na tomto programe je, že dokáže poskytnúť komplexné informácie o hw daného PC. Ďalej uvádzam kompletné výsletky detekcie môjho "železa". CPU Info

Manufacturer      Intel 
Family            Intel(R) Celeron(R) <abbr title="Central Processing Unit" lang="en">CPU</abbr> 2.40GHz 
Architecture          32-bit 
Internal Clock      2.4 Ghz 
Internal Clock Maximum    2.4 GHz 
External Clock      0.0 Hz 
Socket Designation    U23 
Type        Central 
Upgrade        ZIF Socket 
HyperThreadingTechnology   Available - Disabled 
Capabilities      MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2, PAE 
Version        Intel(R) Celeron(R) <abbr title="Central Processing Unit" lang="en">CPU</abbr> 2.40GHz 
Caches Level 2      128 KB 

DirectX Info

Version        9.0c 
Long Version      4.09.00.0904 
DirectDraw 
Version        5.3.0000001.0904 
Primary Device      SiS 650 

Display Device

SiS 650         Driver 6.13.10.2110

Description      SiS 650 
Manufacturer      SiS 
Total Local Video Memory  32 MB 
Total Local Texture Memory  32 MB 
Total <abbr title="Accelerated Graphics Port" lang="en">AGP</abbr> Memory    64 MB 
Driver File      SiSGRV.dll 
Driver Version      6.13.10.2110 
Driver Date      11-13-2002 
Driver WHQL Certified    true 
Max Texture Width    2048 px 
Max Texture Height    2048 px 
Max User Clipping Planes   0 
Max Active Hardware Lights  0 
Max Texture Blending Stages  8 
Fixed Function Textures In Single Pass   2 
Max Vertex Blend Matrices  0 
Max Texture Coordinates    8 
VGA Memory Clock    133.6 MHz 
VGA Core Clock      133.6 MHz

PCI 
Name        SiS 650 
Vendor ID      0x1039 
Device ID      0x6325 
SubSystem ID      0x22631558 
Revision ID      0x0000

Texture Formats 
32-bit ARGB [8888 > 
32-bit RGB [888 > 
16-bit RGB [565 > 
16-bit RGB [555 > 
16-bit ARGB [1555 > 
16-bit ARGB [4444 > 
FourCC [DXT1 > 
FourCC [DXT2 > 
FourCC [DXT3 > 
FourCC [DXT4 > 
FourCC [DXT5 >

Capabilities  AGP Texturing, Positional Lights, Subpixel 
    Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Table 
    Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud
    Shading, Bilinear Filtering, Point Sampling,
    Trilinear Filtering, Additive Texture Blending,
    Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture
    Blending, Subtractive Texture Blending, Factor 
    Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture
    Alpha Blending, Texture Clamping, Texture 
    Mirroring, Texture Wrapping, Mipmap LOD Bias 
    Adjustment, Projected Textures, DXT Compressed 
    Textures, Texture Border Color

DirectShow

Version        9.0c 
Long Version      4.09.00.0904

Registered DirectShow Filters 
.RAM file Parser 
3ivx D4 Audio Decoder 
3ivx D4 Media Splitter 
3ivx D4 Video Decoder 
AC3 Parser Filter 
AC3Filter 
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder 
ACM Wrapper 
ASF ACM Handler 
ASF DIB Handler 
ASF DJPEG Handler 
ASF ICM Handler 
ASF JPEG Handler 
ASF <abbr title="Uniform Resource Locator" lang="en">URL</abbr> Handler 
ASF embedded stuff Handler 
ASX file Parser 
ASX v.2 file Parser 
AVI Decompressor 
AVI Draw 
AVI Splitter 
AVI/WAV File Source 
BDA MPEG2 Transport Information Filter 
Color Space Converter 
CoreVorbis Audio Decoder 
CyberLink Audio Decoder 
CyberLink Video/SP Decoder 
DV Muxer 
DV Splitter 
DV Video Decoder 
Default DirectSound Device 
Default MidiOut Device 
DivX Decoder Filter 
File Source (Async.) 
File Source (Monkey Audio) 
File Source (Netshow URL) 
File Source (URL) 
File stream renderer 
Internal Script Command Renderer 
Line 21 Decoder 
Line 21 Decoder 2 
Lyric Parser 
MIDI Parser 
MJPEG Decompressor 
MPEG Audio Decoder 
MPEG Layer-3 Decoder 
MPEG Video Decoder 
MPEG-2 Demultiplexer 
MPEG-2 Sections and Tables 
MPEG-2 Splitter 
MPEG-I Stream Splitter 
Matroska Source 
Matroska Splitter 
Microsoft Screen Video Decompressor 
Multi-file Parser 
NSC file Parser 
Nero Digital Audio Decoder 
Nero Video Decoder 
Overlay Mixer2 
QT Decompressor 
QuickTime Movie Parser 
RadLight MPC DirectShow Filter 
RealAudio Decoder 
RealMedia Source 
RealMedia Splitter 
RealVideo Decoder 
SAMI (CC) Parser 
VBI Surface Allocator 
VGA 16 Color Ditherer 
VP6 Decompressor 
Video Port Manager 
Video Renderer 
Voxware MetaSound Audio Decoder 
WM ASF Reader 
WM ASF Writer 
WMP CD Filter 
WST Decoder 
Wave Parser 
Windows Media Audio Decoder 
Windows Media Multiplexer 
Windows Media Pad VU Data Grabber 
Windows Media Update Filter 
Windows Media Video Decoder 
Windows Media source filter 
XML Playlist 
XviD MPEG-4 Video Decoder 

DirectSound

Version        5.3.0000001.0904 
Speaker Configuration    Stereo 
Speaker Geometry    Wide 
Primary Device      Realtek AC97 Audio

Sound Device      Realtek AC'97 Audio 
Driver        5.10.0.4080 
Description      Realtek AC97 Audio 
Manufacturer      Realtek 
Driver File      ALCXWDM.SYS 
Driver Version      5.10.0.4080 
Driver Date      11-27-2002 
Driver WHQL Certified    true 
Max Supported 3D Hardware Sounds 17 
HD Audio Support    false 
EAX Support      Supported

PCI 
Name        Realtek AC'97 Audio 
Vendor ID      0x1039 
Device ID      0x7012 
SubSystem ID      0x22631558 
Revision ID      0x00a0

Capabilities Continuous Rate, Primary Buffer with 16-bit 
       Samples, Primary Buffers with 8-bit Samples, 
     Monophonic Primary Buffers, Stereo Primary 
     Buffers, Hardware-mixed Secondary Buffers 
     with 16-bit Samples, Hardware-mixed 
     Secondary Buffers with 8-bit Samples, 
     Hardware-mixed Monophonic Secondary Buffers,
     Hardware-mixed Stereo Secondary Buffers

Memory Info

Total Physical Memory    222 MB 
Free Physical Memory    55 MB 
Total Pagefile Memory    545 MB 
Free Pagefile Memory    240 MB

Memory Array 
Max Module Capacity    3.00 GB

Memory Slot 1/2 
Installed Enabled Size    256 MB 
Form Factor      DIMM 
Frequency      0.0 Hz 
Slot        U5 
Manufacturer 
Type Details 
Enabled Size      256 MB 
Total Bit Width      64 b 
Data Bit Width      0 b 

Motherboard Info

Supported Slot Types    ISA, PCI, AGP 
Manufacturer      Clevo 
Model        M22ES 
Version        Rev.A 
BIOS Vendor      Phoenix 
BIOS Version      PTLTD - 6040000 
BIOS Release Date    29/04/03 
BIOS Properties      Plug and Play, Flash

AGP 
Revision      2.0 
Rate        1x, 2x, 4x (4x enabled) 
Available Rate      0x00000007 
Selected Rate      0x00000004 
Aperture Size      64 MB 
Sideband Addressing    supported (enabled) 
Fast Write      not supported

Card Slots 
Slot 1/2 (PCI) 
SiS 650 
Order      0 
Designation    PCI Slot 1 
Type      PCI 
Characteristics    5.0V, PME Signal 
Data Bus Width    32 b 
Details      In Use, Long 
Device Class    Display Adapter 
Manufacturer    SiS 
Driver Version    6.13.10.2110 
Driver Date    11-13-2002 
IRQ      5

Slot 2/2 (PCI) 
Order      0 
Designation    PCI Slot 2 
Type      PCI 
Characteristics    5.0V, PME Signal 
Data Bus Width    32 b 
Details      Available, Long 
IRQ      0

System Devices 
Name      SiS Accelerated Graphics Port 
Manufacturer    Silicon Integrated Systems

Name      SIS PCI to ISA bridge 
Manufacturer    Silicon Integrated Systems

Name      PCI standard host <abbr title="Central Processing Unit" lang="en">CPU</abbr> bridge 
Manufacturer    (Standard system devices)

Name      SiS PCI <abbr title="Integrated Development Enviroments" lang="en">IDE</abbr> Controller 
Manufacturer    Silicon Integrated System

Name      SiS 7001 PCI to <abbr title="Universal Serial Bus" lang="en">USB</abbr> Open Host Controller 
Manufacturer    Silicon Integrated Systems

Name      SiS 7001 PCI to <abbr title="Universal Serial Bus" lang="en">USB</abbr> Open Host Controller 
Manufacturer    Silicon Integrated Systems

Name      SiS PCI to <abbr title="Universal Serial Bus" lang="en">USB</abbr> Enhanced Host Controller 
Manufacturer    Silicon Integrated Systems

Name      Realtek AC'97 Audio 
Manufacturer    Realtek

Name      56K MDC Modem 
Manufacturer    Smart Link (www.smlink.com)

Name      Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 
      1394 Host Controller
Manufacturer    Texas Instruments

Name      Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet 
      NIC
Manufacturer    Realtek

Name      Generic CardBus Controller 
Manufacturer    Microsoft

USB Devices 
Description    USB Root Hub 
Driver Date    7-1-2001 
Driver Version    5.1.2600.1106 
Device Class    Universal Serial Bus Controller 
Description    USB Root Hub 
Driver Date    7-1-2001 
Driver Version    5.1.2600.1106 
Device Class    Universal Serial Bus Controller 
Description    USB Root Hub 
Driver Date    7-1-2001 
Driver Version    5.1.2600.1106 
Device Class    Universal Serial Bus Controller

FireWire Devices 
Description    1394 Net Adapter 
Driver Date    7-1-2001 
Driver Version    5.1.2535.0 
Device Class    Network Adapter 

Power Supply Info

Chemistry      Lithium-ion 
Design Capacity      59.2 Ah 
Design Voltage      16.8 V 

Operating System Info

Operating System    Microsoft Windows XP 
Version        5.1.2600 
Service Pack      Service Pack 1 
Windows Environment    32-bit 
Locale        SK 
Desktop Width      1024 px 
Desktop Height      768 px 
Desktop BPP      32 b

DEP 
Hardware Support    false 
Applications Protected    false 
Drivers Protected    false 
User Option      Always off 

Hard Disk Info

Name        IC25N030ATMR04-0 
Manufacturer      (Standard disk drives) 
Capacity      27.95 GB 
Model        IC25N030ATMR04-0 
Interface Type      IDE 
Drive Letters      C: 

Staň sa fanúšikom

TOPlist TOPlist