Aj keď je Wikipédia na Slovensku pomerne obľúbená, tak pôvodného lokálneho obsahu je na nej veľmi málo. Ešte viac to platí o informáciach o slovenskej ľudovej kultúre, o našom hmotnom i nehmotnom kultúrnom dedičstve, o folklóre a folkoristike.

Zmeniť to má udalosť WikiEdit Slovenská ľudová kultúra, ktorá si kladie za cieľ vytvoriť približne 20 hesiel týkajúcich sa slovenskej ľudovej kultúry. Bude upravených 10 už existujúcich hesiel a 10 článkov bude novo vytvorených. Všetky heslá budú zdrojované relevantnými internetovými a knižnými zdrojmi. K dispozícii budú odborníci z radov folkloristov, etnológov a wikipediánov - redaktorov a správcov, ktorí budú pomáhať dobrovoľníkom z radov laickej verejnosti.

WikiEdit Slovenská ľudová kultúra sa uskutoční v priebehu víkendu 9. a 10. júna 2018 v Bratislave v priestoroch firmy KPMG, Dvořákovo nábrežie 10. Účasť je zdarma, stačí si priniesť svoj notebook a zaregistrovať sa.