Vlog


Sleduj ma


Twitter


Poznámky k Percona XtraDB Cluster

Pokiaľ pracujete s relačnými databázami ako MySQL alebo MariaDB nebude vám pojem Percona asi neznámy. Ide o spoločnosť, ktorá sa od roku 2006 venuje konzultáciám, správe a školeniam práve v oblasti takýchto databáz. Mimochodom práve tieto dni sa konala konferencia Percona Live v Londýne.

Percona má veľa open-source produktov, nástrojov a skriptov. Dnes prinášam niekoľko mojich poznámok k produktu Percona XtraDB Cluster. V skratke by sa dalo povedať, že ide or riešenie vyskladané z MySQL servera + Galera cluster + Percona Xtrabackup.

Krajšie povedané ide o open-source softvér pre vysokú dostupnosť (High Availability) MySQL. Čiže hneď na začiatku poteší, že zo slobodného softvéru neplynú žiadne licenčné poplatky ani obmedzenia.

Na čo to je dobré? Napríklad ak potrebujete zabezpečiť vysokú dostupnosť databázového servera, alebo mať na viacerých MASTER serveroch identické dáta v rovnaký okamih, v prípad rozkladania záťaže (Load Balancing) a podobne.

Prikladám ukážku konfigurácie pre 3 nody:

[mysqld]

datadir=/var/lib/mysql
user=mysql

# Path to Galera library
wsrep_provider=/usr/lib/libgalera_smm.so

# Cluster connection URL contains the IPs of node#1, node#2 and node#3
wsrep_cluster_address=gcomm://192.168.70.61,192.168.70.62,192.168.70.63

# In order for Galera to work correctly binlog format should be ROW
binlog_format=ROW

# MyISAM storage engine has only experimental support
default_storage_engine=InnoDB

# This changes how InnoDB autoincrement locks are managed and is a requirement for Galera
innodb_autoinc_lock_mode=2

# Node #1 address
wsrep_node_address=192.168.70.61

# SST method
wsrep_sst_method=xtrabackup

# Cluster name
wsrep_cluster_name=my_database_cluster

# Authentication for SST method
wsrep_sst_auth="sstuser:s3cretPass"

Určite si pozrite oficiálny web Percona XtraDB Cluster, je tu na stiahnutie aj PDF príručka k celej aplikácii. Ďalej odporúčam MySQL Performance Blog, kde je celkovo veľmi veľa zaujímavého čítania o relačných databázach, ich ladení a optimalizácii.


Mohli by vás zaujímať aj tieto články

Weekly #15

Technológie Aurora Serverless MySQL Generally Available Ubuntu, Debian, RHEL, and CentOS Linux Now Patched Against "Foreshadow" Attacks Prac

Konečne funkčný open-source balík pre vlastný mailový server

Myslím, že najmä v roku 2003, keď Microsoft uvoľnil Windows Small Business Server s rovnakým rokom v názve bol najväčší boom alternatívnych riešení po

Froxlor je jednoduchý panel na správu web servera

Webu stále dominujú LAMP aplikácie, takže má stále zmysel v tomto segmente vyvíjať administračné rozhrania pre servre. Dnes by som rád v skratke preds

Publikované 05.11.2014
TOPlist TOPlist