cluster

8 článkov

Zoskupenie počítačov, ktoré spolu úzko spolupracujú, takže sa navonok môžu tváriť ako jeden počítač. Cluster je nasadzovaný pre zvýženie výpočtovej rýchlosti alebo spoľahlivosti

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist