Možno si ešte spomínate na môj článok z leta tohto roku s názvom „iWebkit je dobrý základ pre iPhone web“ v ktorom som sa rozplýval o tom ako iPhone nakopol mobilný web. Nedávno som zachytil že tieto zariadenia robia až jednu tretinu trafficu na mobilných dátových sieťach. Vyvíjať pre ne teda dáva zmysel a uľahčiť to má aj jQTouch.

jQTouch je plugin pre obľúbené jQuery na vývoj mobilných aplikácii pre zariadenia ako iPhone, iPod Touch a ostatné „chytré“ zariadenia. V súčasnosti je vo verzii 1.0 beta 2 a vcelku použiteľná.

Inštalácia spočíva v nalinkovaní do <head>:

<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"> <script type="text/javascript"> google.load("jquery", "1.3.2"); <script src="jqtouch/jqtouch.min.js" type="application/x-javascript" charset="utf-8"> <style type="text/css" media="screen">@import "jqtouch/jqtouch.min.css"; <style type="text/css" media="screen">@import "themes/jqt/theme.min.css";

a následnej inicializácii:

$.jQTouch({ icon: 'jqtouch.png', statusBar: 'black-translucent', preloadImages: [ 'themes/jqt/img/chevron_white.png', 'themes/jqt/img/bg_row_select.gif', 'themes/jqt/img/back_button_clicked.png', 'themes/jqt/img/button_clicked.png' ] });

Plugin je zdokumentovaný vo Wiki.