Tento týždeň som tu Európsku úniu už spomínal, no pozrieme sa na ešte jednu novinku, ktorá za to stojí. Ide o spoločné vyhlásenie Európskej komisie, Európskeho parlamentu a bulharského predsedníctva Rady EÚ, že od 1. apríla 2018 môžu Európania využívať svoj predplatený prístup k online obsahu v celej EÚ.

Ide o to, že nové pravidlá umožňujú sledovať filmy, počúvať hudbu, sťahovať elektronické knihy či hrať hry pri cestovaní alebo dočasnom pobyte v iných krajinách EÚ. A teda nie len to – aby to bolo možné dosiahnuť, tak poskytovatelia platených online obsahových služieb musia poskytovať rovnaké služby bez ohľadu na to, kde v EÚ sa odberateľ nachádza. Služby musia byť poskytované v iných členských štátoch rovnakým spôsobom ako v členskom štáte bydliska.

Aj keď sa hovorí o „cestovaní alebo dočasnom pobyte v iných krajinách EÚ“, tak toto dočasné obdobie nie je nijako časovo obmedzené.

Toto nové nariadenie neplatí pre bezplatné služby a jeho prijatie je na báze dobrovoľnosti zo strany poskytovateľa takéhoto obsahu. Podobné pravidlá platia aj pre verejnoprávnych vysielateľov, čiže bude na dobrovoľnosti subjektov ako RTVS či ČT, či sa rozhodnú obsah distribuovať. Práve v prípade druhého menovaného subjektu by ma to osobne potešilo.

EÚ sa snaží – minulý rok bol zrušený roaming, čo doteraz veľa mobilných operátorov nepredýchalo. Nasledovalo nariadenie, že e-shopy sú povinné svoj obsah predávať do ktorejkoľvek krajiny EÚ.