Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) plánuje nákup produktov a služieb kancelárskeho softvéru pre 36 organizácií so 100 tis. používateľmi. Rámcová výška nákladov na obdobie 3 rokov je odhadovaná na 48 mil. eur bez DPH. Odhad nákladov predstavuje hornú hranicu rámca na pokrytie licenčných potrieb.

Štát v minulosti nakúpil trvalé licencie Microsoftu pre Windows, Office aj CAL no napriek tomu dokupoval Software Assurance, ale upgrade na novšie verzie nevyužíval. Predchádzajúca zmluva platila do roku 2017. V štúdii od Hodnoty za peniaze je ako najvýhodnejšia z troch alternatív odporúčané vytvorenie dynamického nákupného systému.

Problém vidím v tom, že sa štátne IT nikam neposunulo a fixuje sa len predchádzajúce zlé nastavenie – webové služby, ktoré bežia na akomkoľvek systéme cez webový prehliadač sú zdá sa stále hudba budúcnosti.

A ďalej, najväčšia suma ide na CAL prístupy na vzdialené systémy. Z materiálov nie je jasne na čo a ako efektívne sa tieto prístupy používajú. Už tu mi bliká kontrolka, že niečo je fakt zle. Malým bonusom je, že licencovať sa už má na užívateľov a nie zariadenia. Takže úradníci by pri desiatej vlne pandémie mohli pracovať z domu.

Náklady na obdobie 3 rokov na používateľa sú 509 eur

Dokument je k dispozícii na mfsr.sk a tému sleduje dsl.sk.