Photoshop

15 článkov

Aj Photoshop má svoju etiketu

- 1 minute read

Photoshop sa dočkal svojho manifestu správnych zásad [http://photoshopetiquette.com/]. Výsledný PSD súbor by nemal byť rozumne organizovaný len pre jeho tvorcu ale aj pre každého ďalšieho komu...

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist