CSS

34 článkov

Kaskádové štýly (Cascading Style Sheets) je jednoduchý mechanizmus na vizuálne formátovanie internetových dokumentov

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist