XML

1 článok

eXtensible Markup Language, ktorý bol vyvinutý a štandardizovaný konzorciom W3C umožňuje jednoduché vytváranie konkrétnych značkovacích jazykov na rôzne účely a široké spektrum rôznych typov údajov

XML oslavuje 10. narodeniny
— Na minútu čítania

XML oslavuje 10. narodeniny

Desiateho februára 1998 publikovalo W3C konzorcium Extensible Markup Languag vo verzii 1.0 ako odporúčanie. Za tú dobu si našlo XML svoje miesto vo všetkých sférach informačných technológii. Konzorcium pri tejto príležitosti spustilo špeciálny web W3C XML 10 Years  na ktorom môžete...

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist