Pripravil som výber mojich TOP 15 obľúbených a často používaných príkazov pre linux (CLI). Kedže môžu byť užitočné aj niekomu inému publikujem ich tu, prípadne ak viete o ničom inom – hodte do komentárov.

 • # wget -c "http://www.website.com/nazov_subora.tgz" - stiahnutie súbora
 • # wget --limit-rate=30k "http://www.website.com/nazov_subora.tgz" - obmedzenie rýchlosti sťahovania súbora
 • # cal - zobrazenie kalendára
 • # last reboot - história reštartov systému
 • # cat /proc/cpuinfo - informácie o procesore
 • # find /home -type f -perm 750 - vyhľadanie súborov s právami 750
 • # find /home -size +9000k - vyhľadávanie súborov väčších ako XXX kB
 • # touch -c -t 0708061224 nazov_subora.txt - zmena dátumu poslednej úpravy súbora (YYMMDDhhmm)
 • # usermod -d /novy_adresar username - zmena domovského adresára užívateľa
 • # mkisofs -V label-name -r nazov_adresara > iso-image.iso - ako spraviť ISO imidž adresára
 • # cdrecord -v dev=/dev/cdrom blank=fast - vyčistenie primontovaného CD RW média
 • # runuser user_ name nazov_skriptu - spustenie skriptu ako iný užívateľ
 • # /usr/sbin/sendmail -bt -d0 - zistenie verzie Sendmail-u
 • # postconf |grep version - zistenie verzie Postfix-u