Vlog


Sleduj ma


Twitter


Vytvorenie MySQL databázy s UTF-8 kódovaním a nastavenie práv pre užívateľa

Príkaz na vytvorenie databázy s UTF-8 kódovaním je nasledovný:

CREATE DATABASE namedb CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_slovak_ci;

kde namedb je názov vytváranej databázy. Pokiaľ chcete aby každá vytváraná MySQL databáza bola v tomto kódovaní tak v konfiguračnom súbore my.cnf nastavte:

[mysqld >
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_slovak_ci

Teraz vytvoríme užívateľa s názvom tester s heslom t3st1ng ktorý bude mať práva na prácu s databázou namedb z localhost-u:

mysql> grant usage on *.* to tester@localhost identified by 't3st1ng';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

mysql> grant all privileges on namedb.* to tester@localhost ;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Pripojenie k databáze môžete hneď otestovať $ mysql -u tester -p't3st1ng' namedb .


Mohli by vás zaujímať aj tieto články

Končí MariaDB 5.5 a na jeseň 10.1

Tento rok sa rozlúčime s podporou pre dve verzie MariaDB. Konkrétne 11. apríla bola ukončená verzia 5.5, ktorá je tu s nami od apríla 2012. Podpora ak

Weekly #45 - trolls, Revolut, Nginx, Mellanox

Technológie NGINX to Join F5: Proud to Finish One Chapter and Excited to Start the Next NVIDIA to Acquire Mellanox for $6.9 Billion Reducing High CPU

WordPress 5.1 už nespustíte všade | VLOG #47

Februárová aktualizácia obľúbeného CMS WordPress na verziu 5.1 prinesie celkom zásadnú novinku v oblasti jeho bezpečnosti a prevádzky. WordPress tak

Publikované 31.07.2008

Zdieľaj článok

TOPlist TOPlist