Vážený pútnik v kráľovstve technológie, tak ako žiadajú časy, buďme technológii súčasníkmi, opísanými veršami, vyrytými z diela nášho otcovského barda, Williama Shakespeara. Táto prozaická sonáta je o tom, ako inštalovať Wordpress na Ubuntu server.

Akt I: Scéna I - Príprava scény

"Ako škótský Banquo sa v tichosti lúči s pochmúrnou nocou, tak sa my, otvoreným príkazovým riadkom, pripájame k nášmu Ubuntu serveru."

ssh your_username@your_server_ip

Akt II: Scéna I - Aktualizácia a inštalácia

"Podobne ako Hamlet núti človeka myslieť, nech príkaz apt prejde cez našu serverovú myseľ a premietne tie najnovšie aktualizácie."

sudo apt update
sudo apt upgrade

Akt II: Scéna II - Inštalácia LAMP

"Vytvorme základy našej divadelnej hry, tak ako Prospero zaklíňa svoje divadlo na ostrove, inštalujme LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)."

sudo apt install apache2 mysql-server php php-mysql libapache2-mod-php php-cli

Akt III: Scéna I - Konfigurácia MySQL

"Rozhodujúci okamih prichádza. Aký je váš príbeh, MySQL? Macbeth by sa opýtal. Nastavme bezpečné nastavenia MySQL rovnako, ako Macbeth nastavil svoj osud."

sudo mysql_secure_installation

Akt IV: Scéna I - Stiahnutie Wordpress

"Podobne ako Romeo túži po svojej Júlii, my túžime po Wordpress. Stiahnime si ho a rozbaľme v našom dokumentovom koreni /var/www."

cd /tmp
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar xzvf latest.tar.gz
sudo cp -a /tmp/wordpress/. /var/www/html/

Akt V: Scéna I - Nastavenie práv

"Podobne ako kráľ Lear udeľuje svoje kráľovstvo, udeľme správne súborové práva našej inštalácii Wordpressu."

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/

Akt V: Scéna II - Finálna konfigurácia Wordpress

"Otázka, ktorej sa Otelo nikdy nevyhol: 'Ako nastaviť Wordpress?' Poďme na to!"

sudo cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php
sudo nano /var/www/html/wp-config.php

"A v týchto prázdnych riadkoch, napíšte svoj príbeh (alebo skôr pridajte svoje databázové informácie): DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD."

"Odpútajme sa od tohto textového editora, rovnako ako sa Othello odpútal od Desdemony."

ctrl+x, potom Y a nakoniec Enter

Vaša cesta je dokončená, milý pútnik. Wordpress je inštalovaný na Ubuntu serveri, a vy ste sa stali súčasťou tohto virtuálneho divadla. Tak ako vás viedol Shakespeare v jeho divadle, tak ste boli vedení tu. Divadelná hra sa končí, ale váš príbeh len začína.

Text vytvoril ChatGPT, obrázky DreamStudio.