Po nedávnom ukončení koreňového certifikátu IdentTrust DST Root CA X3 môžu mať s certifikátmi Let’s Encrypt (LE) problém nie len staršie Android telefóny, ale aj iné systémy. Tiež som si našiel pár systémov, na ktorých prestali fungovať aplikácie a skripty.

Napríklad tie, ktoré používajú curl s chybou Couldn't download the specified URL: ; 60 SSL certificate problem: certificate has expired.

Riešením je refresh autorít, nakoľko Let’s Encrypt prešiel na svoju ISRG Root X1. Tá by mala fungovať na systémoch:

  • Windows >= XP SP3
  • macOS >= 10.12.1
  • iOS >= 10
  • Android >= 7.1.1
  • Mozilla Firefox >= 50.0
  • Ubuntu >= xenial / 16.04
  • Debian >= jessie / 8
  • Java 8 >= 8u141
  • Java 7 >= 7u151

Ako teda na manuálny update? Na Ubuntu stačí zadať

sudo dpkg-reconfigure ca-certificates

Pre RedHat distribúcie

yum reinstall ca-certificates

Následne treba ešte reštartnúť služby.