Microsoft dávnejšie uvoľnil imidž svojho mobilného operačného systému Windows Mobile 5.0 (WM5). Aplikácie preň bolo doteraz možné testovať na bežnom PC len cez vývojové prostredie Visual Studia. Teraz stačí stiahnuť imidž a môžete sa pustiť do testovania vašich aplikácii. Tým spúšťanie mobilných aplikácii nieje zaujímavé len pre developerov, takto si aj VY môžete odskúšať prostredie systému WM5. Virtuálny systém sa dá spustiť ako PDA, smartphone a smartphone s vyšším rozlíšením. V prvom rade si stiahneme Virtual Machine Network Driver for Microsoft Device Emulator a nainštalujeme. Nasleduje stiahnutie samotného imidžu Standalone Device Emulator 1.0 with Windows Mobile OS Images (stiahnuť treba oba súbory). Celkovo sa ťahá takmer 60 megabajtov. Samotná inštalácia je štandardná.

Je možné nastaviť adresár alebo disk na hostiteľskom systéme ako zdieľaný, tak môžete ľahko pracovať zo súbormi. Tak sito je možné nastaviť virtuálne sériové porty a sieťovú kartu. Tak získate originálny nástroj na testovanie webových stránok na skutočnom mobilnom zariadení. Nový virtuálny operačný systém má od perfektnej použiteľnosti ďaleko nakoľko značne vyťažuje systém. Tak isto nemožno hovoriť o svižnosti, ale som nadšený, že Microsoft uvoľnil takýto nástroj.