Pike je označenie v poradí už 16 verzie slobodnej a otvorenej cloud platformy OpenStack. Ide o projekt s modulárnou architektúrou a na tejto verzii sa podieľalo 1825 prispievateľov. Čo je to OpenStack a prečo sa oň oplatí zaujímať som tu na blogu už spísal, takže teraz sa môžeme posunúť ďalej a skúsiť si ho nainštalovať.

Možností ako začať skúmať OpenStack je viacero – môžete si stiahnuť predinštalované imidže pre Virtualbox či skúsiť trial u niektorého z poskytovateľov. Ja mám najradšej DevStack, čo je vývojové prostredie pre OpenStack a zároveň spôsob ako ho nainštalovať. Lepšie zistíte z čoho všetkého sa skladá a čo sa konfiguruje

DevStack podporuje viacero scenárov, no nám pre začiatok sa bude hodiť All-in-one inštalácia – čiže všetko na jednej mašine. Kľudne môže ísť o nejakú virtuálku, v mojom prípade ide o server pod Vmware ESXi ale kľudne môžete ísť do spomínaného lokálneho Virtualbox-u.

Inštalovať budeme na Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus), takže si pripravte jeho minimal inštaláciu a môžeme začať tradičnými aktualizačnými zaklínadlami.

$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade

Pridávam svoj obľubený editor

$ sudo apt install nano

Vytváram používateľa stack

$ sudo useradd -s /bin/bash -d /opt/stack -m stack

Pridávam mu všetky práva cez sudo a nech sa nepýta na heslo

$ echo "stack ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/stack

Cez screen sa naň switchnem, pre istotu ak by sa niečo pošahalo

$ screen
$ sudo su - stack

Klonujem si repozitár DevStack

$ git clone https://git.openstack.org/openstack-dev/devstack
$ cd devstack
$ nano local.conf

Upravujem v ňom súbor local.conf

[[local|localrc]]
ADMIN_PASSWORD=T4jn3H3sl0
DATABASE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
RABBIT_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
SERVICE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD

A konečne spúšťam samotnú inštaláciu, inštaluje sa posledná stable verzia čiže Pike

./stack.sh

No a teraz je na čase si pustiť krátky serial, či spraviť kávu. Záleží od rýchlosti vášho servera ale štandardne inštalácia potrvá 20 - 40 minút. Keď je hotovo tak uvidíte takýto výpis

This is your host IP address: 10.0.0.1
This is your host IPv6 address: ::1
Horizon is now available at http://10.0.0.1/dashboard
Keystone is serving at http://10.0.0.1/identity/
The default users are: admin and demo
The password: T4jn3H3sl0
.
.
Services are running under systemd unit files.
For more information see:
https://docs.openstack.org/devstack/latest/systemd.html

DevStack Version: pike
.
.
OS Version: Ubuntu 16.04 xenial

2017-09-01 10:59:17.798 | stack.sh completed in 1546 seconds.

wide

Teraz sa stačí do systému prihlásiť a začať ho preskúmavať. Samozrejme nejde o setup pripravený na produkčné nasadené so všetkými fičúrami, ktoré OpenStack ponúka ale práve o prostredie na zoznámenie sa s OpenStack-om.