Myslím, že nástroj akým je VirtualBox nemusím príliš predstavovať. Najčastejšie sa s ním dá stretnúť na desktope no nič nebráni inštalácii aj na server. Pokiaľ ste zvyknutý na manažovanie cez CLI nástroje tak vás VirtualBox sklame. Inštalovať „ikska“ len kvôli tomu sa neoplatí. Čo takto web rozhranie?

phpVirtualBox je webový frontend pre VirtualBox napísaný v PHP a graficky sa veľmi približuje k desktopovému rozhraniu vďaka Ajaxu. V porovnaní s desktopovou verziou ponúka všetko okrem grafov na vykreslenie záťaže virtuálnych strojov – ale aj na tom sa pracuje, inak ide o veľmi podarenú vec. phpVirtualBox potrebuje pre svoj beh PHP vo verzii minimálne 5.2 a VirtualBox 3.2.2, pre zobrazenie použitie niektorý z moderných webových prehliadačov a je pod MIT licenciou.