Začiatkom tohto mesiaca sme sa konečne dočkali a po vSphere 7 prichádza v tejto verzii aj hypervízor ESXi. I keď tento free hypervízor nemá automatický upgrade, dá sa celkom jednoducho vykonať. Budem vychádzať z môjho prechádzajúceho návodu Ako online aktualizovať VMware ESXi 6.5 na 6.7.

Postup budem demonštrovať na upgrade z verzie 6.7 na 7.0 a je nasledovný.

  • spravte si zálohu prostredia, pokiaľ ide o vaše produkčné prostredie
  • vypnite všetky bežiace VM
  • prepnite ESXi do Maitenance mode
  • povoľte SSH prístup na ESXi
  • prihláste sa na SSH
  • povoľte HTTP spojenia príkazom esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient
  • spustite samotnú aktualizáciu príkazom esxcli software profile update -p ESXi-7.0.0-15843807-standard -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml
  • nastavte firewall do pôvodného stavu esxcli network firewall ruleset set -e false -r httpClient a reštartnite server príkazom reboot
  • po reštarte zrušte Maitenance mode a naštartujte svoje VM

V prípade, že nemáte dostatok miesta povoľte swap na váš datastore. S verziu ESXi končí podpora pre staršie verzie procesorov, ak ten váš už nie je podporovaný, tak budete na to upozornení.