Správa softvéru cez emerge (nielen) v Gentoo ma svojich priaznivcov ale tak isto aj odporcov. Bohužiaľ som nenašiel žiadnu emerge user guide v našom jazyku, tak som si na pomoc vzal web linuxreviews.org a spravil menší preklad. Snáď sa hodí – užívajte v zdraví.

 • # emerge nazov_balicka - nainštaluje požadovaný balíček (vrátane závislostí)
 • # emerge --pretend balicek - nainštaluje požadovaný balíček (bez závislostí)
 • # emerge --fetchonly balicek - len stiahne požadovaný balíček (neinštaluje sa)
 • # emerge -vp balicek - zobrazí USE premenné
 • # emerge -u balicek - upgraduje balíček na novšiu verziu
 • # emerge -C balicek - odinštaluje požadovaný balíček
 • # emerge unmerge balicek - odinštaluje požadovaný balíček
 • # emerge -s klucove_slovo - vyhľadávanie balíčka, len v názve
 • # emerge -S klucove_slovo - vyhľadávanie balíčka, aj v popiskoch
 • # emerge sync - synchronizácia nainštalovaného softvéru
 • # emerge-webrsyn - synchronizácia nainštalovaného softvéru, vhodné použiť ak prechádzajúci príkaz nefunguje (pravdepodobne je medzi vami firewall)
 • # man emerge - no comment...