Na pár strojoch s Ubuntu 9.04 som začal používať VNC server. Na strane klienta sa ale objavil problém s rozložením klávesnice – jednoducho niečo iné som písal a niečo iné sa zobrazovalo.

Tak som troška hľadal a z popisovaných návodov sa mi osvedčil tento postup. Do súboru ~/.vnc/xstartup pridajte riadok export XKL_XMODMAP_DISABLE=1 tak aby bol e+ste pred /etc/X11/Xsession. Vo finále to môže vyzerať napríklad takto:

#!/bin/sh xrdb $HOME/.Xresources xsetroot -solid grey #x-terminal-emulator -geometry 80×24+10+10 -ls -title “$VNCDESKTOP” & #x-window-manager & export XKL_XMODMAP_DISABLE=1 /etc/X11/Xsession