Veľmi pekná zbierka video návodov ako sa naučiť kresliť anime v GIMP-e. Ide o tri seriály a pokiaľ vám nevadí v menu text v tvare rozsypanej ryže je to pozerateľné:

Drawing ANIME art with the GIMP(Part 1 / 7)

Drawing ANIME art with the GIMP(Part 2 / 7)

Drawing ANIME art with the GIMP(Part 3 / 7)

Drawing ANIME art with the GIMP(Part 4 / 7)

Drawing ANIME art with the GIMP(Part 5 / 7)

Drawing ANIME art with the GIMP(Part 6 / 7)

Drawing ANIME art with the GIMP(Part 7 / 7)

Drawing ANIME art with the Gimp #2 (1 of 6)

Drawing ANIME art with the Gimp #2 (2 of 6)

Drawing ANIME art with the Gimp #2 (3 of 6)

Drawing ANIME art with the Gimp #2 (4 of 6)

Drawing ANIME art with the Gimp #2 (5 of 6)

Drawing ANIME art with the Gimp #2 (6 of 6)

Drawing ANIME art with the GIMP #3 (1 of 2)

Drawing ANIME art with the GIMP #3 (2 of 2)