Internet Information Services (IIS) je webový server dodávaný priamo zo systémom MS Windows XP a 2000. Môžete pod ním spúšťať ASP skripty, po doinštalovaní .NET Framework aj ASP.NET stránky.

  • zvolíme Start – Setings - Control Panel – Add or Remove programs
  • vyberieme záložku Add/Remove Windows Components
  • zo zoznamu vyberieme Internet Information Services (IIS) a zaškrtneme jej políčko
  • po kliknutí na Details môžete podrobnejšie vybrať ďalšie súčasti ako dokumentácia, FTP, ...
  • systém skontroluje súčasti a vyžiada si inštalačné CD systému Windows
  • treba si počkať na doinštalovanie služby

20050502_001Po inštalácii sa vytvorí adresár c:\Inetpub\wwwroot\ kam môžeme ukladať naše stránky. Na stránky sa dostaneme webovým prehliadačom tak, že ako adresu zadáme názov počítača, alebo jeho sieťovú IP adresu. Ak pracujeme zo serverom na tom istom PC môžeme ako adresu zadať localhost alebo IP adresu 127.0.0.1. K samotnej konfigurácii IIS sa dostanete cez Start – Programs – Administrative Tools – Internet Information Services. Tu môžete konfigurovať celý webový server, autentifikáciu, oprávnenia, vytvárať virtuálne adresáre a podobne. Výhodou virtuálneho adresára je, že fyzicky sa súbory nachádzajú v inom adresári ale pri zapisovaní adresy sa správajú ako keby sa nachádzali v tom hlavnom. Napríklad si vytvoríme virtuálny adresár z adresou http://localhost/virtual1 a jeho zdrojové súbory sa môžu nachádzať v adresári c:\www.

  • spustíme si konfigurátor IIS
  • v strome klikneme na Default Web Site
  • z horného menu vyberieme Action – New - Virtual directory
  • spustí sa sprievodca vytvorenia, zadáme cestu k súborom a názov adresára

Osobne častejšie využívam webový server Apache, ale pre príležitostné spúšťanie ASP stránok sa hodí aj to čo priamo dodáva Microsoft. Preto som si jeho spúšťanie nastavil na port 8080. Ak si IIS chcete dať na tento port (alebo iný) ubezpečte sa či je voľný, lebo práve niektoré proxy servery využívajú spomenutý port 8080. Dosť často sa stáva, že ak prvý krát pracujete z IIS automaticky nespúšťa súbory z názvom index.html ale len index.htm. To sa dá zmeniť v konfigurácii hlavného ale aj virtuálnych adresárov. Taktiež sa dá nastaviť poradie v akom ich bude server vyhľadávať a zobrazovať – ktoré majú prioritu, či sa môže do adresára zapisovať a pod.