Vlog


Sleduj ma


Twitter


Inštalácia Node.js na Ubuntu 12.04 LTS

Okrem toho, že Node.js je Technológiou roku 2012 tak ide o systém pre vysoko škálovateľné internetové aplikácie, najčastejšie webové servere. Autorom je Ryan Dahl, ktorý na node.js pracuje od roku 2009.

Aplikácie sú písané v jazykz JavaScript, ale nevykonávajú sa na strane klienta – teda internetového prehiadača ale priamo na strane servera. Základom je engine V8 od spoločnosti Google, ktorý je použitý aj v Chrome.

Skôr či neskôr sa každý kto sa venuje vývoju pre web určite k Node.js dostane. Osobne odporúčam skorej nakoľko ide o veľmi mocnú vec. Na ďalších riadkoch je návod ako rozbehať Node.js na Ubuntu 12.04. Možností je niekoľko: neoficiálny repozitár, pripravené binárky alebo kompilácia. Ja som zvolil poslednú možnosť.

Update repozitárov

sudo apt-get update

Inštalácia potrebných knižníc a nástrojov

sudo apt-get install g++ curl libssl-dev apache2-utils

Ak nemáte Git tak treba nainštalovať aj ten

sudo apt-get install git-core

Stiahnutie zdrojových súborov z Git-u

cd /usr/src
sudo git clone git://github.com/ry/node.git
cd node

Node chcem skompilovať do adresára /opt/node, ďalej už tradične

sudo ./configure '--prefix=/opt/node/'
sudo make
sudo make install

Ešte doplním /opt/node/bin do PATH v súbore /etc/environment aby som mal node a npm dostupné odvšadial.

To, že je všetko ako má byť je možné otestovať prvou jednoduchou aplikáciu. Vytvorte súbor app.js s nasledovným obsahom

var http = require('http');
var server = http.createServer(function (request, response) {
     response.writeHead(200, {"Content-Type": "text/plain"});
     response.end("Ahoj svet!");
});
server.listen(8000);
console.log("Server beží na  http://localhost:8000");

Následne ho stačí spustiť príkazom node app.js a vo webovom prehliadači otvoriť adresu http://localhost:8000


Mohli by vás zaujímať aj tieto články

GitHub kupuje npm

Nebolo tých morových rán počas posledných dní dosť? Je tu ďalšia. GitHub kupuje npm, Inc., spoločnosť ktorá stojí za rovnomenným balíčkovacím JavaScri

Weekly #94 - rast DevOps, node.js, HTTP/3, UX

Technológie Structuring Your Teams for Software Reliability Scaling to 100k Users How we optimized our DNS server using go tools How To Read An Excel

Weekly #86 - node.js, cloud report, frontend, CSS, ChubaoFS

Technológie GCP Comes Out Swinging Against AWS and Azure in 2020 Cloud Report A delightful toolkit for building TypeScript-powered command-line apps P

Publikované 17.08.2013
TOPlist TOPlist