Okrem toho, že Node.js je Technológiou roku 2012 tak ide o systém pre vysoko škálovateľné internetové aplikácie, najčastejšie webové servere. Autorom je Ryan Dahl, ktorý na node.js pracuje od roku 2009.

Aplikácie sú písané v jazykz JavaScript, ale nevykonávajú sa na strane klienta – teda internetového prehiadača ale priamo na strane servera. Základom je engine V8 od spoločnosti Google, ktorý je použitý aj v Chrome.

Skôr či neskôr sa každý kto sa venuje vývoju pre web určite k Node.js dostane. Osobne odporúčam skorej nakoľko ide o veľmi mocnú vec. Na ďalších riadkoch je návod ako rozbehať Node.js na Ubuntu 12.04. Možností je niekoľko: neoficiálny repozitár, pripravené binárky alebo kompilácia. Ja som zvolil poslednú možnosť.

Update repozitárov

sudo apt-get update

Inštalácia potrebných knižníc a nástrojov

sudo apt-get install g++ curl libssl-dev apache2-utils

Ak nemáte Git tak treba nainštalovať aj ten

sudo apt-get install git-core

Stiahnutie zdrojových súborov z Git-u

cd /usr/src
sudo git clone git://github.com/ry/node.git
cd node

Node chcem skompilovať do adresára /opt/node, ďalej už tradične

sudo ./configure '--prefix=/opt/node/'
sudo make
sudo make install

Ešte doplním /opt/node/bin do PATH v súbore /etc/environment aby som mal node a npm dostupné odvšadial.

To, že je všetko ako má byť je možné otestovať prvou jednoduchou aplikáciu. Vytvorte súbor app.js s nasledovným obsahom

var http = require('http');
var server = http.createServer(function (request, response) {
     response.writeHead(200, {"Content-Type": "text/plain"});
     response.end("Ahoj svet!");
});
server.listen(8000);
console.log("Server beží na  http://localhost:8000");

Následne ho stačí spustiť príkazom node app.js a vo webovom prehliadači otvoriť adresu http://localhost:8000